Rusya - ATA Karnesi Uygulamaları Hakkında

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Moskova Gümrük Müşavirliğimiz tarafından ilgili ülke makamları nezdinde gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, Rusya Federasyonu'na girişte ATA Karnesi işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesinin önem arz ettiği bildirilmektedir:

 • ATA Karnesinin tüm sayfalarının aynı şekilde doldurulması ve kapağı ile aynı bilgileri içermesi gereklidir.
 • Gümrük idaresine gönderilen ATA Karnesi Rusça, İngilizce veya Fransızca olarak doldurulmalıdır. Gümrük idaresinde yetkili memur, eşya listesinde yer alan malların tercümesini talep etme hakkına sahiptir.
 • ATA Karnesi ve eşya listesi ile birlikte eşyaların parça bazında fotoğraflarının elektronik ortamda örneklerinin bulunması Rus Gümrüklerinde işlemlerinin hızlanmasını sağlayacaktır.
 • Kapak ve devam sayfalarının, karne kapağının “A” bölümünde yer alan karne hamilince imzalanması gereklidir. Karnenin, karne hamili veya “B” bölümünde yer alan temsilci tarafından doldurulması gereklidir. Temsilciye ait vekâletnamede ATA Karnesi numarasının belirtilmesi gereklidir.
 • ATA Karnesi işlemleri normal şartlar altında en fazla 30 dakika içerisinde tamamlanırken özellikle deri ve kürk cinsi eşya gibi kıymeti yüksek eşya grupları için tam tespit uygulaması yapılmakta olup, söz konusu işlemler 4 ila 8 saat arası sürebilmektedir.
 • ATA Karnesi eşya listesi doldurulurken;
  • Eşya tanımı yapılırken; eşyanın detaylı olarak açıklanması (marka, model, teknik özellikler, yapıldığı malzeme vs.) gerekmektedir.
  • Miktarı, ağırlık bilgisi ve ticari değeri parça bazında ayrı ayrı mutlaka doldurulmalıdır.
  • Elektronik olarak doldurulması sıkıntı yaşanmaması bakımından önemlidir.
 • ATA Karnesi ile birlikte, eşyanın hangi amaçla, nereye geldiğine dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Ayrıca, ATA Karnesi bilgileri ile eşya listesinin bir örneğinin Rusya Federasyonu’na giriş ve çıkış uçuş bilgileri ile birlikte Moskova Gümrük Müşavirliği’ne ülkeye girişten 10 gün öncesine kadar iletilmesi hâlinde tüm bilgiler Federal Gümrük Servisine iletilecek ve sürecin hızlanması sağlanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.