Rusya-Avrasya Ekonomik Birliği Etiketleme Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türk Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birliği Brüksel temsilciliğinden alınan bir yazıda, Rusya ve EAEU’da (Euro Asia Economic Union), 1 Aralik 2019 tarihinden itibaren kademeli olarak zorunlu etiketleme (labelling) sistemi uygulayacağı ve bunun 2024 yılına kadar çeşitli tekstil ve hazır giyim mamulleri de dahil olmak üzere tüm üretim alanlarını kapsayacağı bildirilmiştir.

 

Konuyla ilgili olarak EURATEX’ten alınan yazı ve eklerinde,

 

-Rusya ve EAEU’da bu sistemin nasıl isleyeceğine dair yetkililerden bazı bilgiler alındığına (ekte bilgisi verilmiştir),

-Ayrıca Rus yetkililerin sistemin isleyişi konusunda eğitim vermek üzere bir “Textile Pilot Project” başlattıklarına, dikkat çekilmektedir.

 

Öte yandan hâlihazırda bu projeye katılanların ithalatçılar, ülke içinde üretim yapanlar ve perakende outletler oldukları, EURATEX üyeleri ve firmalarının söz konusu projede yer almayı istemeleri halinde en kısa surede Euratex’le temasa geçmelerinin istendiği belirtilmiştir

Diğer taraftan, Rusya Federasyonu tarafından 26 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan kararın gayri resmi tercümesi ekte yer almaktadır.

Tekstil pilot proje için tıklayınız.

İlgili kararın gayrı resmi tercümesi için tıklayınız.

Etiketleme sistemi hakkında bilgi için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla