RUSYA GÜMRÜK GEÇİŞLERİNDE ELEKTRONİK RANDEVU UYGULAMASI HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden Ticaret Bakanlığı’na iletilen bir yazıya atıfla, Rusya Federasyonu tarafından ihdas edilen 17.02.2023 tarih ve 24-FZ sayılı Federal Kanun ile sınır geçişlerinden önce yol boyu aşırı kuyrukların oluşmasının ve sürücülerin uzun süre olumsuz koşullarda beklemelerinin önlenmesi amacıyla uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçların hükümetçe belirlenecek sınır kapılarından geçişlerinin sağlanmasına yönelik olarak önceden belirli bir gün ve saat için randevu alınması zorunluluğu getirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, gayri resmi çevirisi ile beraber bir örneği ekte yer alan söz konusu Kanunun 1 Eylül 2023 tarihinde, bazı maddelerinin ise 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. Düzenlemeye ilişkin orijinal metin ve ingilizce çevirisine ekten ulaşılabilmektedir.

Ek:
1. Rusya Gümrük Geçişlerinde Elektronik Randevu Uygulaması (Orijinal) (11 Sayfa)
2. Rusya Gümrük Geçişlerinde Elektronik Randevu Uygulaması (5 Sayfa)

İlgili Dosyalar

ek 1

(1.352706 mb)

ek 2

(0.341183 mb)