Rusya'ya Yaptırımlar Kapsamındaki Ürün ve Şirketler

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Tiflis Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıda özetle;

- Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında çok sayıda ürünü ve firmayı kapsar biçimde genişletilen yaptırımlar nedeniyle uluslararası ticaret ve taşımacılık yapan firmaların Gürcistan tarafından ticari geçişlerinde sıkı kontrole tabi tutulduğu,

- Son dönemde Müşavirliklerine intikal eden vakalarda ABD, AB ve Birleşik Krallık tarafından yayınlanan listelerde yer alan eşya ve/veya bu listelerdeki yaptırım kapsamında olan firmalara ait eşyanın Gürcistan tarafından ülkeye kabul edilmeyerek geri çevrilmesinde artış yaşandığı ve Müşavirliklerinin girişimlerine rağmen idari kararın değişmediği,

- Sınırdan geri çevrilme vakalarına çözüm olmak üzere, Gürcistan tarafından kabul edilmeyecek eşyanın listesinin Gürcü idareden Müşavirliklerince talep edilmiş olmakla birlikte AB ve ABD gibi ülkelerin ilan ettiği ve uyguladığı yaptırım listelerinin esas alındığı ve ayrı bir liste paylaşımının mümkün olmadığı yönünde cevap alındığı,

- Bu kapsamda Gürcistan Gümrük İdaresinin kontrollerinin sıkılaştığı ve yaptırım kapsamı eşyanın ülkeye kabul edilmeyerek geri çevrilme riskinin arttığının gözlemlendiği
ifade edilmektedir.

Bu itibarla, nakliyecilerimizin bu durumu dikkate alarak taşınacak eşyaya ilişkin gerekli araştırmayı önceden yapmalarının gerekli görüldüğü belirtilerek, geçiş belgesi Rusya'dan çıkışta alınan ancak Gürcistan'a kabul edilmeyen sürücülerimizin Gürcistan-Rusya arasında tampon bölgede yeni geçiş belgesine sahip olmamaları nedeniyle mahsur kalmalarının önüne geçilmek üzere firmaların haberdar edilmesinde yarar görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerinize Sunulur.