Samsun İli Yatırım ve İhracat Zirvesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, pazar ve ürün çeşitliliğinin sağlanarak ihracatın artırılması ve tabana yayılmasını teminen çeşitli projeler yürütüldüğü belirtilmekte olup, Karadeniz Bölgesinin sahip olduğu ekonomik potansiyeli ortaya çıkarmak, sektörlerin katma değerli dönüşümünü sağlamak, üretimi ve ihracatı artırmak amacıyla 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 09.00’da Sheraton Grand Samsun Hotel’de Ticaret Bakanı Sayın Dr. Mehmet MUŞ’un teşrifleri, kamu, özel sektör, meslek örgütleri ve iş insanlarının katılımları ile “Samsun İli Yatırım ve İhracat Zirvesi” düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Samsun başta olmak üzere bölgenin topyekün barındırdığı yatırım, üretim ve ihracat potansiyeli ile önde gelen sektörlere yönelik ulusal ve küresel fırsat alanlarının mülahaza edileceği söz konusu Zirve’de;

- Sanayi sektöründe üretim, yatırım ve ihracatın artırılması,

- Samsun’un sağlık endüstrileri ve sağlık hizmeti ihracatı vizyonu,

- İhracata yönelik destekler ve finansman imkanları,

- Samsun’da lojistik ağların geliştirilmesi,

konularında paneller gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.