Sayın Üyemiz,  Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atıfl

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atıfla, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yük ve yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklere ilişkin iş ve işlemlerin Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü (mülga Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü) tarafından yürütüldüğü ifade edilerek 07.09.2020 tarihli ve 50232 sayılı Bakanlık Oluru kapsamında, bu konudaki iş ve işlemlerin Denizcilik Genel Müdürlüğünce yürütülmesine karar verildiği belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda;

· Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

· Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim

ve Yetkilendirme Yönetmeliği

· Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

· IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge

· Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi

· Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi

Hakkında Yönerge

· Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi

· Tehlikeli Madde Rehberi Uygulama Talimatı

ve ilgili diğer Genelgeler kapsamındaki tüm iş ve işlemlerle resmi yazışmaların 21.09.2020 tarihi itibariyle Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne yapılması gerektiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.