Sektörel Yatırım Süreçleri Kılavuzları Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı’ndan alınan yazıya atıfla, On Birinci Kalkınma Planı ve Yatırım Ortamını İyileştirme ve Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2019 – 2020 Eylem Planı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine verilen "sektörel yatırım süreç" eylemi kapsamında; Atık Bertaraf ve Geri Kazanım, İmalat, kılavuzları hazırlanması Enerji, Orman ve Orman Ürünleri, Madencilik, Lojistik, Hizmet ile Tarım ve Hayvancılık sektörleri için tüm yatırım süreçlerini ihtiva eden kılavuzlar hazırlandığı bildirilmektedir.
İlgili yazının devamında, bahse konu sektörlere yönelik yatırım süreçleri, yapılan mevzuat değişiklikleriyle zaman içerisinde revizyona uğramış ve mezkur sektörlere yönelik olarak hazırlamış olan Sektörel Yatırım Süreçleri Kılavuzlarının güncellendiği belirtilmektedir.
Bu kapsamda, anılan sektörlere ilişkin Güncel Sektörel Yatırım Süreçleri kılavuzlarına https://dosya.tim.org.tr/index.php/s/WzKH62m2btZzpNw bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.