Senegal'de Düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinin 17.Ticaret Fuarı Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, İslam Ticaret Geliştirme Merkezi (ICDT) tarafından T.C. Rabat Büyükelçiliğimize iletilen yazıya atfen, “Senegal Ticaret ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Bakanlığı” ve “İslam Ticaret Kalkınma Merkezi”, “Senegal Dış Ticaret Uluslararası Merkezi” işbirliği ile, Dakar şehrinde bulunan adı geçen merkezin fuar alanında, 13-19 Haziran 2022 tarihlerinde İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinin 17.Ticaret Fuarını düzenleyeceği; bu çok sektörlü fuarın, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinin ekonomik operatörlerinin ürünlerini ve hizmetlerini tanıtımını, ticari sözleşmelerin imzalanmasını ve ortaklıkların kurulmasını sağlayacağı; fuarın marjında, Üye Ülkelerdeki Helal Belgelendirme Çalıştayı, İslam İşbirliği Teşkilatının sahra altı Afrika ülkelerinin yatırım teşvik ajansları forumu, Körfez İşbirliği Konseyi/Ecowas Forumu, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinin küresel ticareti teşvik organları ağının 4. Toplantısı ve İkili Görüşmeler (B2B) düzenleneceği bilgisi verilerek bu faaliyetin ülkemizdeki ilgili ekonomik çevrelerde duyurulması talep edilmiştir.

Yazıda, fuar alanının metrekare fiyatı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

-Donanımlı metrekare fiyatı (shell scheme): 90 US$
-Donanımsız metrekare fiyatı (indoor bare space): 70 US$

Bilgi veya rezervasyon için aşağıda bilgileri yer alan kişiler ile irtibata geçilmesi mümkündür:

*Jean Claude NGOM
Director of Sales and Partnership Department
International Center for Foreign Trade Of Senegal (CICES)
Tel:+221338599603/338599600
Fax: +221338599618
Mobile: +212772203901
Whatsapp: +212772203901
[email protected]
www.cices.sn


*Abdelaziz ALAMI
Head of Marketing and Trade Promotion Department
Islamic Center for Development of Trade
Tel:+212522314974/314298
Fax:+212522310110
Mobile:+21266153747
[email protected]/ [email protected]
www.icdt-oic.org