She Trades Global Etkinliği

Sayın Üyemiz,

 

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Sekretaryasının yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, kadın girişimci, ihracatçı, yatırımcı ve diğer paydaşları biraraya getiren "She Trades Global" etkinliğinin Dubai Exports ile birlikte 17-19 Ekim 2021 tarihlerinde Dubai'de düzenleneceği ifade edilmekte ve söz konusu etkinliğe sanal ortamda da katılım sağlanmasının mümkün olduğu belirtilmektedir. Anılan etkinliğin broşürünün bir örneği ekte sunulmaktadır.

 

Ek: She Trades Global Dubai 2021 Broşürü (2 sayfa) için tıklayınız.

İlgili Dosyalar

etkinlik-brosuru

(1.23994 mb)