St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Elektronik Vize Uygulaması Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu tarafından 10/09/2019 tarihli ve 2021-p sayılı Hükûmet Kararnamesi ile, 01/10/2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne elektronik vize ile giriş-çıkış yapılabilmesini sağlayacak kanuni düzenlemenin yayınlandığı bildirilmektedir. Bahse konu kararname ekinde, elektronik vize uygulamasının kapsamında yer alacak ülkelerin sıralanmış olduğu, Türkiye’nin de içinde bulunduğu, toplamda 53 ülke vatandaşlarına, ilgili uygulamayla vize alma hakkı tanındığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, elektronik vizenin, Rusya Federasyonu’nda 8 günden fazla bulunulmaması şartıyla 30 takvim günün süresince geçerli olmakla birlikte, öngörülen yolculuk tarihinden en geç 4 takvim günü önce, yabancı ülke vatandaşlarınca, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi web sayfasında yer alan başvuru formunun doldurulması suretiyle temin edilebileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla