Sudan Gümrük Vergisi Oranları Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda Ticaret Bakanlığı Hartum Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atıfla, Sudan İçişleri Bakanlığı'na bağlı bulunan Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden, Sudan'da 2022 yılından itibaren uygulanacak olan gümrük vergisi oranlarını gösteren tarife cetvelinin 15/06/2022 tarihinde temin edildiği bildirilmektedir. 

Söz konusu tarife cetvelleri ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Deri ve deri mamulleri iştigal sahasındaki (41, 42, 43 ve 64. fasıl) eşyalar Tarife Cetveli-4 ve Tarife Cetveli-7 içerisinde yer almakta olup, anılan eşyalara Sudan Gümrüklerinde uygulanacak gümrük vergisi oranı %10 olarak gösterilmektedir. 

**Aşağıda GTİP ve Tanımı belirtilen eşyalar hariç, bunlar içinse %3 oranında gümrük vergisi uygulanacaktır.

**%3 gümrük vergisi uygulanacak GTİP ve eşya tanımı:

- 42022910 : Diğer okul çantaları

- 42032100 : Spor eldivenleri

- 42060020 : Tenis raketi imalatında kullanım için bağırsak 

- 6406 : Ayakkabı aksamı

Ek: Sudan 2022 yılı gümrük vergilerini gösteren belgeler (8 Adet)