Suudi Arabistan’a İhracatta Uygulanan Kontrol Sistemi Hakkında Bilgilendirme

Sayın Üyemiz,

TİM’de Ticaret Bakanlığı’na atıfla alınan bir yazıda, Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Kuruluşu (SASO) tarafından ürün ve hizmetlerin standartlarını ve kalitesini yükseltmek, tüketicinin korunması ve ulusal ekonominin rekabet gücünü artırmak amacıyla Suudi Arabistan Uygunluk Değerlendirme Kontrol Sistemi’nin (SALEEM) oluşturulduğu, anılan sistemin işleyişinin kolaylaştırılmasını teminen Suudi Arabistan pazarına ihraç edilecek ürünlere ait gerekli işlemlerin hızlandırılması ve uygunsuz ürünlerin Suudi pazarına girişinin engellenmesi amacıyla 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile SASO tarafından SABER kayıt sisteminin uygulanmaya başladığı ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, SALEEM kontrol sistemi kapsamında Suudi Arabistan’a ihraç edilecek ürünlerin kontrolünde, SASO tarafından yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) SASO teknik regülasyonlarına göre gerekli test ve belgelendirme faaliyetlerini yürüttüğü, son dönemde, özellikle SASO tarafından 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulamaya konulan SABER veri tabanına ürünlerin kaydının yapılması ve ihraç edilecek ürünlere ilişkin teknik regülasyonlarda yer alan test ve belgelendirme süreçlerinin detaylandırılması hususlarında Suudi Arabistan’a ihracat yapan firmalar tarafından Bakanlığa soru ve taleplerin ulaştığı belirtilmektedir.

Bu itibarla, Suudi Arabistan’a ihracat yapan firmaların yaşadığı zorluklara çözüm getirilmesi, ihracatçıların doğru bilgilendirmesi ve zamanında gerekli önlemlerin alınabilmesini teminen SASO teknik regülasyonları kapsamına giren ürünlere dair yürütülen uygunluk değerlendirme süreci, uygunluk belgesinin işleyişi, ihraç edilen ürünlerin izlenmesi ile SALEEM ve SABER kayıt sistemlerinin uygulanması hakkında teknik bilgi edinme talepleri olması durumunda TSE uzmanları tarafından seminerler düzenlenebileceği bildirilmekte olup; bu kapsamda seminer talebi olan firmalarımızın 24.05.2019 Cuma günü saat 15:00’e kadar [email protected] adresine taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla