Tadil Edilen Türkiye - Fas Serbest Ticaret Anlaşması Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığının yazısına atıfla, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergiler İdaresince yayımlanan 29 Nisan 2022 tarih ve 6319/222 sayılı bir örneği ekte sunulan tebliğe atıfta bulunularak, Türkiye ve Fas arasında 24 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan "Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşma"nın 2 Mayıs 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Söz konusu Tebliğ’de, EK I'de yer alan eşyanın MFN oranının %90'ına tabi olacağı, EK II'de yer alan eşyanın ise korunma önlemlerinin sona ermesini müteakip MFN oranının %90'ına tabi olacağı, bu uygulamanın yenilenebilir beş yıllık bir dönem için geçerli olduğu belirtilmektedir.

Anılan Tebliğin Ek I’inde yer alan ürünler arasında deri ve deri mamulleri iştigal sahasındaki 42’inci ve 64’üncü fasılda yer alan aşağıdaki bazı ürünler de bulunmakta olup, bu ürünlere 5 yıl boyunca MFN gümrük vergilerinin %90'ı oranında gümrük vergisi uygulanacaktır. Bahsekonu deri ve deri mamulleri ürünleri ekteki excel dosyasında gümrük tarife pozisyonları şeklinde gösterilmektedir.

  • Bazı saraciye ürünleri (dış yüzleri plastikten veya dokumaya elverişli maddelerden veya diğer maddelerden olan sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları, seyahat, sırt çantaları ve benzeri mahfazalar)
  • Bazı giyim eşyaları (Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim eşyası)
  • Bazı ayakkabılar

Bilgilerinize arz ederiz.

EKLER:

  1. Fas Gümrük Tebliği
  2. Tebliğ kapsamındaki Deri ve Deri Mamulleri İştigal Sahasındaki Ürünler Listesi