TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI PROJELERİNE YÖNELİK TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Sayın Üyemiz,

TİM'den alınan bir yazıda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iletilen yazıya atıfla, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlıkları ve bağlı/ilgili kuruluşlar tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir program olduğu belirtilmektedir. Anılan program kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere ait katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması ve bu çerçevede yeni üretim imkân ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın “Mobilite Çağrısı” kapsamında desteklenmesine karar verilen 31 projeye ilişkin bilgilerin paylaşılacağı ve ilgili firmalar tarafından tanıtım sunumlarının yapılacağı “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı Kapsamında Desteklenen Projelere Yönelik Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” 9 Haziran 2022 Perşembe günü 10:00-17:00 saatleri arasında Ek'te yer alan gündem dahilinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

EK: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı Kapsamında Desteklenen
Projelere Yönelik Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Gündemi

İlgili Dosyalar

Duyuru Görsel

(0.867467 mb)