Tekstil Ürünleri - Çevre Etiketi

Sayın Üyemiz,

 

Yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürünleri ve hizmetleri teşvik etmek için 66/2010/EC sayılı AB Eko-Etiket Tüzüğü ile uyumlu olarak 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çevre Etiketi Yönetmeliği ile "Türkiye Çevre Etiketi Sistemi" kurulmuş olup, yürütücülüğü ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Üretim ve hizmet süreçlerinde çevre dostu güncel teknolojileri kullanan ve sürdürülebilirlik politikalarını takip ederek çevreye duyarlı bir süreç takip eden işletmelere ve hizmet sağlayıcılara https://cevreetiketi.csb.gov.tr/tekstil-urun-grubu-i-98952 adresinde yayımlanan kriterlerle uyumlu olmak üzere çevre etiketi kullanım hakkı verilmektedir.

 

Çevre Etiketi sistemi, ürün ve hizmetlerin çevresel durumu hakkında tüketicilere doğru, yanıltıcı olmayan ve bilimsel tabanlı bilgiler sunulmasını sağlamak üzere; ürünlerin çevre etiketi ile ödüllendirilmesine ve çevre etiketinin kullanım şartlarına yönelik gönüllülük esasına dayalı olarak kurulan bir sistemdir.

Çevre etiketi siteminin geliştirilmesine yönelik faaliyetler Cumhurbaşkanlığı'nca yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı konulu 2021/15 Genelgede de tanımlanmakta olup, bu doğrultuda kamu kurum/kuruluşlarının yanı sıra çevreye duyarlı üretim yapan ve sürdürülebilirlik politikalarını takip eden firmaların göstereceği ilgi önem arz etmektedir.

 

Bu doğrultuda firmalarımız ürünleri için çevre etiketi kullanım hakkı alarak hem sektörde farklı olduklarını gösterebilecek  hem de TSE tarafından güvenilir bir şekilde doğrulaması yapılan süreç kapsamında tüketiciye güvenilir bir çevre bilgisini iletme şansına sahip olabileceklerdir.

 

Bu itibarla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, tekstil sektöründe Türkiye Çevre Etiketi Sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için sektörde çevreci ve sürdürülebilir yaklaşımlarıyla ön sıralarda yer alan işletmelerin başvurularının beklendiği belirtilmektedir.

 

Çevre Etiketi Verilmesine Dair Kriterler için tıklayınız.

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar

Başvuru Kılavuzu

(4.953343 mb)