TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 07 Haziran 2022 Salı günü saat 14.00'da Mısır'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz/Ataşelerimiz ile "Otomotiv Yan Sanayi, Makine ve Aksamları (Endüstriyel Makineler)" sektörlerine yönelik; 08 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 14:00'da Rusya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz/Ataşelerimiz ile "Güncel Gelişmeler" başlıklı ve 09 Haziran 2022

Perşembe günü saat 10:30'da Güney Kore'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile "Gıda Ürünleri, Hazır Giyim ve Tekstil" sektörlerine yönelik e-sohbet toplantılarının gerçekleştirilecekleri belirtilmektedir. Bahse konu programlara yukarıda anılan ülkeler ile iş yapmakta olan iş insanlarımız da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacaktır.

Bilgilerinize Sunulur.

Ekler:

1- Mısır Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı

2- Rusya Federasyonu Elektronik Sohbet Toplantısı

3- Güney Kore Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı