Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- ABD

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 28 Ekim 2021 Perşembe günü 17:00-18:30 saatleri arasında ABD'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizin katılımı ile  e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: ABD E-Sohbet Toplantısı için tıklayınız.

İlgili Dosyalar