Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Avustralya

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından TİM'e iletilen bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlendiği belirtilmektedir.


Bu çerçevede, 22 Ağustos 2023 Salı günü saat 14.00’da Avustralya’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerle “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Avustralya: Hazır Giyim, Mobilya” sektörlerine ilişkin e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.