Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - BAE

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlendiğinden bahisle, 16 Temmuz 2020 Perşembe 15.00-16.30 saatleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile ülkede yerleşik iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılımıyla e- sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

 

Ek: E-Sohbet Toplantısı_BAE