Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Fransa

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atıfla, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 21 Temmuz 2020 Salı günü 15.00-16.30 saatleri arasında Fransa'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile ülkede yerleşik iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılımlarıyla e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Söz konusu toplantıda, Türk iş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır,  bilgilerinize sunarız.

Ek: E-Sohbet Toplantısı - Fransa