TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER - İNGİLTERE HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 2 Şubat 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında İngiltere’de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak Brexit sonrası dönemde İngiltere ile ticaret ve yatırım fırsatları ile tecrübelerini Türk iş insanlarıyla paylaşacağı e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

 

Sohbet toplantı kayıt linki: https://bit.ly/39jyg4d

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla,