Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-İtalya ve İspanya

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmekte olduğundan bahisle, 24 Haziran 2020 Çarşamba günü 15.00-16.30 saatleri arasında İtalya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşemiz, 25 Haziran 2020 Perşembe günü 10.30-12.00 saatleri arasında ise İspanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşemiz ile anılan ülkelerde yerleşik veya bu ülkelerle iş yapmakta olan iş insanlarımızın da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacakları e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ek:
İtalya ile E-Sohbet Toplantı Duyurusunu indirmek için tıklayınız.
İspanya ile E-Sohbet Toplantı Duyurusunu indirmek için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar