TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER - KAZAKİSTAN HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 4 Eylül 2020 Cuma günü 14.30-16.00 saatleri arasında Kazakistan Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

 

Toplantı bilgi formu ve kayıt için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla