Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Macaristan ve Almanya

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğu belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda, 6 Ekim 2020 Salı günü 14.30-16.00 saatleri arasında Macaristan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın; 8 Ekim 2020 Perşembe günü 14.30-16.00 saatleri arasında ise Almanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizin konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

 

Bahse konu Elektronik Sohbetlere katılmak isteyen firmalarımızın ekte yer alan link üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Ek:

İlgili Dosyalar

Macaristan051020

(0.574945 mb)

Almanya051020

(0.58953 mb)