Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler – Özbekistan

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlendiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü 14.00-15.30 saatleri arasında Özbekistan Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirilecektir.

Katılmak isteyen üyelerimiz Ek’teki dokümanda yer alan link üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirebilir.

Bilgilerinize sunulur.

Ek: Özbekistan ile E-Sohbet Toplantısı