Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Romanya Hakkında

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle,  1 Ekim 2020 Perşembe günü 14.30-16.00 saatleri arasında Romanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşemiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacakları bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu Elektronik Sohbetlere katılmak isteyen firmalarımızın ekte yer alan link üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Ek: Romanya ile E-Sohbet Toplantısı için tıklayınız.  

İlgili Dosyalar

Romanya300920

(0.535212 mb)