Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Bakanlık yurt dışı teşkilatının halihazırda 109 ülkede görev yapmakta olduğu Ticaret Müşavirleri ve Ataşeler elde ettikleri ticari bilgileri ağırlıklı olarak dijital mecralar vasıtasıyla iş dünyamızın istifadesine sunduğu belirtilmektedir. Bu itibarla potansiyel ortaklara erişime ilişkin bilgiler Müşavire Danışın Uygulaması, Dış Talepler Bülteni, Dış Temsilcilikler Blog Uygulaması, Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler etkinlikleri ve Web sayfası aracılığı ile iş dünyamıza aktarıldığı belirtilmektedir.

“Müşavire Danışın” uygulaması ile firmalarımız dış temsilcilerinden, görev yaptıkları ülkelerle ilgili olarak;

  • İthalatçı/Distribütör/Toptancı Bilgisi
  • İthalat Mevzuatı/Gümrük Mevzuatı/Gümrük Tarifeleri
  • Tarife Dışı Engeller
  • Yatırım Mevzuatı/Yatırıma İlişkin Destekler/Şirket Kurma Bilgileri
  • Pazar/Sektör Bilgileri
  • Devlet Destekleri
  • Genel Ülke Bilgisi

gibi her türlü ticari bilgiyi çevirim içi olarak talep edilebilmektedir. İş insanlarımızın yurt dışı pazarlara ilişkin olabilecek tüm soruları ve bilgi talepleri Ticaret Bakanlığınca oluşturulan Müşavire Danışın uygulaması üzerinden doğrudan sistem üzerinden süratle yanıtlanmakta olduğu bildirilmektedir.

Ayrıca, Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikler kendilerine ulaşan alım taleplerini ve görevli oldukları ülkede açılan ihaleleri “Dış Talepler Bülteni” vasıtasıyla iş dünyamızla paylaşmakta olup uygulamaya distalep.ticaret.gov.tr/ linkinden erişim sağlanabilmekte olduğu ve söz konusu bültene firmalarımızın erişebilmeleri için bağlı oldukları İhracatçı Birliklerine başvuruda bulunmaları ve uygulamaya giriş yetkisi almaları gerekmekte olduğu aktarılmaktadır.

Atıf yapılan yazıda ilaveten, Dış Temsilcilikleri tarafından bildirilen ve ihracatçılarımızın pazara giriş çalışmalarına önemli katkı sağlayacak bilgi, gelişme ve değerlendirmelerin, Türk iş dünyası ile paylaşılmasına yönelik “Ticaret Müşavirliklerimizden-Dış Temsilcilikler Bloğu” yayına alınmış olup dtybs.ticaret.gov.tr/blog/ linkinden erişim sağlanabildiği, bahse konu blog’da “Güncel Gelişmeler”, “Sorun, Öneri ve Fırsatlar”, Mevzuat Değişiklikleri” ve “İhaleler”e ilişkin başlıklara yer verildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, ihracatçılarımızın Ticaret Müşavirleri ile sanal ortamda bir araya geldiği “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” etkinlikleri, tüm iş dünyamıza açık olarak ve geniş katılımla 2020 yılından itibaren 109 potansiyel ihraç pazarımıza yönelik olarak 164 toplantı gerçekleştirildiği aktarılmaktadır.

Son olarak, Bakanlık web sayfası Yurt Dışı Teşkilatı bölümünde (ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati) Ticaret Müşavirliklerince hazırlanan ilgili ülkeye yönelik genel raporlar, bölgesel raporlar, sektör raporları, gümrük ve lojistik raporları yer aldığı, aynı zamanda Ticaret Müşavirliklerinin yaptıkları sunumlara da yer verilmekte olup, bahse konu bölümde ayrıca, ülke profilleri, pazar bilgileri vb. pek çok faydalı bilgi de bulunduğu bildirilmektedir.

Bahse konu duyuru görseli aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

İlgili Dosyalar

Duyuru Görseli

(0.386357 mb)