Ticarette Teknik Engeller

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda;

  • Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ülkelerin; piyasadaki ürünlerin mevzuatına uygunluğunun ve güvenliğinin temin edilmesi, tüketicinin ve çevrenin korunması, ulusal güvenliğin sağlanması gibi meşru amaçlara uygun olarak gerekli gördükleri önlemleri yürürlüğe koyma hakkına sahip olduğu,
  • Bu önlemlerin, standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri aracılığıyla uygulandığı,
  • Standartların, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin; sınai, ekonomik ve ticari gelişmeye katkıda bulunmakla birlikte, ticareti gereğinden fazla kısıtlamaları veya üreticiler/ülkeler arasında ayrıma yol açmaları durumunda “ticarette teknik engel” olarak değerlendirildiği,
  • Bu kapsamda, uluslararası ticareti olumsuz etkileyen ticarette teknik engellere karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşması hazırlandığı,
  • Ülkemizin de TTE Anlaşmasına taraf ülkelerden biri olduğu,
  • Ticarette teknik engellerin bertarafına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hedef pazarlarda ihraç ürünlerimizin teknik engellerle karşılaşmasının önlenmesine ve pazara girişlerinin kolaylaştırılmasına rehberlik etmek amacıyla bu sene ilk defa Ticaret Bakanlığı tarafından 15 ülkeyi kapsayan bir Ticarette Teknik Engeller Raporu hazırlandığı belirtilmektedir.

TTE Raporuna Ticaret Bakanlığı internet sitesinde https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ticarette-teknik-engeller-raporu uzantısı üzerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.