Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Tiftik Açık Artırması

Sayın Üyelerimiz,

 

Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ nden alınan yazıda belirtildiği üzere;

Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği depolarında mevcut stoklarla  sınırlı takriben 108.000 kg (108 ton) 2019 yılı mahsulü natürel tiftik, 40.000 kg (40 ton)’luk partiler halinde zincirleme olarak açık artırma yolu ile seanslar halinde satışa sunulacaktır.

Açık artırma 03 Aralık 2019 tarihinde Salı günü saat 11.00'de Macun Mahallesi 171. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Ticaret Borsasında yapılacaktır. Satış gerçekleşmediği takdirde 17 ARALIK 2019 tarihinde Salı günü aynı saat ve aynı adreste tekrarlanacaktır.

İhaleye iştirak edebilmek için iştirakçiIerin teminatlarına iIişkin belgeyi bir gün önceden veya aynı gün ihale başlamadan önce Tiftik Birlik Genel Müdürlüğü Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne tevdi ve teslim etmiş olmaları gerekmektedir. Satış şartnamesi ve diğer konularda daha fazla bilgi almak isteyen üyelerimiz Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ticaret ve İşletme Müdürlügü ile irtibata geçebilirler.

 

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.