TİM INOSUIT PROGRAMI HK.

Sayın Üyemiz,

 

TİM tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen İnoSuit Programı; ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda, ülkemizde “inovasyon yönetimi” ile üniversite-sanayi iş birliği konularında yetkinliği bulunan üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve eşleştirilen firmalarımızda kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımlar elde edilmiştir.

 

Kasım 2016’dan bu yana devam etmekte olan TİM İnoSuit Programı ölçek, ihracat potansiyeli, katma değerli ürün odağı ve inovasyon kapasitesine uygun olarak yapısı İnoSuit Hazırlık, İnoSuit Genel, Katma Değer Odaklı İnoSuit ve İnoSuit İhracat Şampiyonları olmak üzere 4 kulvardan oluşan “Odaklı İnoSuit” olarak yapılandırılmıştır. Yeni program ile birlikte TİM ve İhracatçı Birlikleri destek miktarı %25’ten %50’ye yükseltilmiştir.

 

1 Mart 2021 tarihinde başlaması planlanan programın firma ve mentorlük online başvuruları https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuitinosuit-ino internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

 

EK: TİM Odaklı İnoSuit Programı Bilgi Notu

İlgili Dosyalar

inosuit duyuru

(0.837979 mb)