Tim Odaklı İnoSuit Programı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen İnoSuit Programının; ülkemizin ihracat gücünü, yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflediğini, bu kapsamda, ülkemizde “inovasyon yönetimi” ile üniversite-sanayi iş birliği konularında yetkinliği bulunan üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımızın eşleştirildiği ve eşleştirilen firmalarımızda kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımlar elde edildiği ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla TİM İnoSuit Programı’nın, ölçek, ihracat potansiyeli, katma değerli ürün odağı ve

inovasyon kapasitesine uygun olarak yapısının; İnoSuit Hazırlık, İnoSuit Genel, Katma Değer

Odaklı İnoSuit ve İnoSuit İhracat Şampiyonları olmak üzere 4 kulvardan oluşan “Odaklı

İnoSuit” olarak yapılandırıldığı ve yeni program ile birlikte TİM ve İhracatçı Birlikleri destek

miktarının %25’ten %50’ye yükseltilerek ilk dönemi 1 Mart 2021 tarihinde uygulanmaya

başlandığı ifade edilmektedir.

 

1 Mart 2022 tarihinde 3. Döneminin başlaması planlanan TİM Odaklı İnoSuit

Programı’nın firma ve mentor başvurularının devam etmekte olduğu, son başvuru tarihinin

21 Ocak 2022 olarak belirlendiği, başvuruların TİM web sitesi üzerinde yer alan

https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuit-inosuitino

bölümünden online olarak gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.