Transit Rejimi İzinli Gönderici Uygulamasında Değişiklik Hakkında

Sayın Üyemiz

 

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 9) yayımlanmıştır.

 

Yeni düzenleme kapsamında izinli gönderici yetkisini taşıyan firmalar, teminat gümrük idaresine yapacakları başvuru üzerine ve tebliğde bahsi geçen ortak koşulların karşılanması durumunda indirilmiş tutarda kapsamlı teminattan kolaylıkla yararlanabilecek.

 

Kapsamlı teminata ilişkin referans tutar artırılmasında teminat izin şartlarının gümrük idaresince gözden geçirilebilmesine, ortak transit rejimi çerçevesinde çok modlu taşımacılıkta transit süre sınırının belirlenmesinde taşıma modları arasındaki geçiş sürelerinin dikkate alınmasına, ortak transit rejimi kapsamında başlatılan parsiyel taşımalarda bir araçta bulunan tüm transit beyanlarına uygulanan yeni mühür bilgilerinin kaydedilmesinin yanında gümrük kaşesinin de uygulanarak imzalanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

 

18.06.2020 tarihinde yürürlüğe girecek söz konusu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200618-5.htm adresinden erişilebileceklerdir..

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla,