TÜBİTAK DÖNGÜSEL EKONOMİ YAKLAŞIMI İLE ENDÜSTRİLERDE SU VE DEĞERLİ MADDE GERİ KAZANIMI

Sayın Üyelerimiz,

 

Tübitak tarafından alınan yazıda 21-22 Nisan tarihleri arasında DÖNGÜSEL EKONOMİ YAKLAŞIMI İLE ENDÜSTRİLERDE SU VE DEĞERLİ MADDE GERİ KAZANIMI eğitimi online olarak gerçekleştirileceği bilgisi iletilmektedir.

 

DÖNGÜSEL EKONOMİ YAKLAŞIMI İLE ENDÜSTRİLERDE SU VE DEĞERLİ MADDE GERİ KAZANIMI

21-22 NİSAN 2021,

13: 30 - 16: 30

 

Avrupa Birliği (AB), UFUK 2020 kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE)’nün ortak olduğu ZERO BRINE– Re-designing the value and supply chain of metals and minerals: a circular economy approach for the recovery of resources from saline impaired effluent (brine) generated by process industries ile (Su ve minerallerin tedarik zincirinin yeniden tasarlanması: endüstriyel işletmelerin faaliyetleri ile ortaya çıkan tuz içerikli atık su akımından (brine) döngüsel ekonomi yaklaşımı ile kaynakların geri kazanımı amaçlanmaktadır.

 

Proje hedefleri arasında endüstrilerden kaynaklanan atık sulardan tuzların (magnezyum, potasyum tuzları, sodyum klorür vb.) ve diğer değerli minerallerin geri kazanılarak hammadde tasarrufu sağlanmasının yanı sıra su ve atık ısı geri kazanımı ve yeniden kullanımı konuları yer almaktadır.

 

Bu kapsamda 21-22 Nisan 2021 tarihinde TÜBİTAK MAM ÇTÜE koordinasyonunda döngüsel ekonomi yaklaşımı ile ilgili temel kavram ve göstergelerin yanı sıra, dört farklı ülkede proje kapsamında uygulanan pilot/demo çalışmaları ile elde edilen çıktıların paylaşılacağı çevrimiçi ‘DÖNGÜSEL EKONOMİ YAKLAŞIMI İLE ENDÜSTRİLERDE SU VE DEĞERLİ MADDE GERİ KAZANIMI’ başlıklı bir çevrimiçi program düzenlenecektir.

 

Çevrimiçi eğitimde katılımcılar, döngüsel ekonomi yaklaşımı ile ilgili temel kavram ve göstergelerin yanı sıra, dört farklı ülkede ZERO BRINE projesi kapsamında uygulanan pilot/demo çalışmaları ile elde edilen çıktıların neler olduğu ve döngüsel ekonomi perspektifinin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde nasıl bir yol izlendiği ile ilgili fikir edinebilirler. Ayrıca endüstrilerden kaynaklanan değerli madde içerikli su ve atık suların yeniden kullanımı için tasarlananmış olan endüstriyel simbiyoz uygulamaları çerçevesinde “Online Brine Platform” un nasıl kullanılacağını görebilirler.

 

Kayıt Linki:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__ZYE_KNUREpaTVBSWjg1Q1AwOTZOUTU1VTc1OUNZSi4u

 

Ayrıca ayrıntılı program ve detaylara bu linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://mam.tubitak.gov.tr/sites/images/mam---/ek-1_davet_yazisi_ve_program.pdf