Tunus- İthalatta Ön Kontrol Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı, Sanayi Maden ve Enerji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortak bir bildirge yayımlanarak ithal ürünlerin kalitesinin sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla, bazı ürünlerin ithalat işlemlerinde ön kontrol sistemi uygulamasına geçildiği, ekte yer alan ürünlerin doğrudan ihraç ülkesindeki üretim tesisinden ithal edilmesi zorunluluğu getirildiği ve söz konu düzenlemenin 17 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Anılan yazıda devamla, ithal edilecek ürünlerin niteliğine göre aşağıdaki kamu kurumlarının yetkili mercilerine onaylı faturanın sunulması gerektiği ifade edilmektedir.

1. Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanlığı (EK: Liste 1)

2. Sanayi, Maden ve Enerji Bakanlığı (EK: Liste 2)

3. Gıda Ürünleri Sıhhi Güvenliği Kurumu (EK: Liste 3)

Bununla birlikte, onay işlemleri için ithalatçının aşağıdaki belgelerden oluşan dosyayı ilgili kuruma ibraz etmesi gerektiği belirtilmektedir.

1. Üretici tarafından düzenlenen fatura,

2. İhracatın yapıldığı ülkedeki resmi bir kuruluş tarafından fabrikanın yasal durumunu ve faaliyet iznini gösteren belge,

3. Fabrikanın kalite kontrol sistemini benimsediğini gösterir belge,

4. İthal edilecek ürünlerin kategorilerini gösteren liste,

5. Ürünün ticari markasının adı ve sahibinin izniyle üretilecek markanın adı,

6. İthal edilecek ürünler için etiket modeli,

7. İhracatçı ülkenin resmi kurumu tarafından verilen serbest satış belgesi,

8. Ürünlerin kalitesinin yürürlükteki şartnamelere uygun olduğunu kanıtlayan belge ve raporlar.

Öte yandan, yetkili kurumların, ürünün kalitesini ve güvenliğini doğrulamaya yardımcı olabilecek ek belge talebinde bulunabileceği, ithal edilecek üründen muayene için numune talep edebileceği ifade edilmekte olup, bu hükümlerden muafiyetin aşağıdaki durumları kapsadığı belirtilmektedir.

1. Devlet, kamu kuruluşlarından ve yerel makamlardan yapılan ithalatlar,

2. Sanayi, hizmet ve zanaat sektörleri için hammadde, yarı mamul ithalatı,

3. Endüstriyel faaliyet için gerekli hammadde ve yarı mamul ürünler, ekipman, yedek parçalar, 4. Yenilenebilir enerji üretim projelerine yönelik ekipmanlar, 

4. Yenilenebilir enerji üretim projelerine yönelik ekipmanlar

5. Ödemesiz veya döviz transferi olmadan yapılan ithalat, ,

6. Vergi avantajı olan ithalatlar: elçilik ve benzer kuruluşlar tarafından yapılan ithalatlar, gurbetçilerin proje lansmanı kapsamında yaptığı ithalatlar,

7. 29 Ağustos 1994 tarihinde düzenlenen 1994 tarihli 1743 sayılı kanuna göre dış ticaret usullerinden muaf tutulan ithalatlar,

8. Posta kargoları.

Bilginize sunarız.

Ek:

1-Ürün Listesi 1 (4 Sayfa)

2-Ürün Listesi 2 (5 Sayfa)

3-Ürün Listesi 3 (5 Sayfa)

İlgili Dosyalar

ek 1_051222

(0.189208 mb)

ek 2_051222

(0.190682 mb)

ek 3_051222

(0.187981 mb)