Tunus-MEDOS Islak İmza Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Ticaret Bakanlığı'na intikal eden olaylarda, Tunus’a ihracatta elektronik ortamda (MEDOS üzerinden) düzenlenen dolaşım belgelerinin Tunus Gümrük İdaresince üzerinde gümrük memurlarımızın imzasının olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği belirtilerek konuyla ilgili olarak Tunus yetkili makamları nezdinde girişimlerde bulunulduğu ifade edilmektedir. Anılan yazıda devamla, ikinci bir talimata kadar Tunus'a yönelik olarak düzenlenen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarımızca imzalanması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.