Türk Eximbank Kur-Faiz Riski ve Likidite Yönetimi Bilgilendirme Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırma ve finansman maliyetlerini azaltma kapsamında finansman olanaklarının güçlendirilmesi ve kullanılan finansal enstrümanların çeşitlendirilmesi konusunda Meclisimiz tarafından çok yönlü çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede, Türk Eximbank tarafından ihracatçılarımızı kur ve faiz risklerine karşı korumak amacıyla sunulmakta olan döviz kuru forward ve opsiyon ile faiz swapı hizmetleri kapsamında Türk Eximbank yetkililerinin katılımlarında 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 14:00’te İstanbul/Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda, kur/faiz riski ve likidite yönetimi konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla