Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne atıfla alınan bir yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e ait taslak metnin incelenerek görüş ve önerilerin bildirilmesinin istendiği belirtilmektedir.

Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere söz konusu taslak metne ilişkin görüş ve önerilerin aşağıda linki verilen tablo formatına uygun olarak 26 Kasım 2019, Salı gününe kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

Bahsekonu yönetmelik metni için lütfen tıklayınız.

Bahsekonu tablo formatı için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.