Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu/Çalıştayı

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, söz konusu Kanunun yürürlüğünün onuncu yılı münasebetiyle, Bakanlıklarınca yargı, iş dünyası ve akademik camianın katılımlarıyla sempozyum/çalıştay düzenlenmesinin planlandığı belirtilmekte olup Türk Ticaret Kanunu özelinde, yargıya intikal etmiş veya edebilecek hususlarda ticari yaşamının sürat, etkinlik ve güvenilirliğine engel teşkil ettiği düşünülen sorunlar ve varsa çözüm önerilerinin iletilmesi talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, konuya ilişkin varsa görüş ve önerilerinizin ekteki form doldurulmak suretiyle 2 Haziran 2022 Perşembe günü saat 12:00’ye kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek: Görüş Bildirim Formu

 

İlgili Dosyalar