Türkiye-Almanya II. Dönem JETCO Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantılarının, iki ülke arasındaki mevcut ikili ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin ele alındığı, bu alanlarda ikili ülke ilişkilerinin ileri bir seviyeye taşınması adına görüş alışverişinde bulunulduğu, yeni işbirliği alanlarının tartışıldığı ve iki ülke resmi Makamlarının yanı sıra özel sektör temsilcilerinin de iş forumu ve yuvarlak masa toplantılarına katılım sağlayarak katkı sunduğu bir mecra niteliğinde olduğu ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, bu çerçevede, Türkiye-Almanya II. Dönem JETCO Toplantısının 21 Nisan 2021 Çarşamba günü çevrimiçi platformda gerçekleştirileceği ve bu kapsamda ayrıca bir iş forumunun düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.

 

İlgili toplantıda kullanılmak üzere, ihracatçılarımızın bahse konu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan görüşme sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notlarının ekte yer alan sorun bildirim formuyla birlikte, 15 Mart 2021 tarihine kadar [email protected]  e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

İlgili Dosyalar