Türkiye-Azerbaycan Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgili yazıda, Türkiye-Azerbaycan Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Toplantısının, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’ın eş başkanlığında, 16-17 Eylül 2019 tarihinde Bakü’de gerçekleştirileceği, bu kapsamda Türkiye-Azerbaycan Eylem Planı taslak madde önerileri ile KEK Protokolüne derç edilmek üzere taslak madde önerilerinin daha önce alındığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı makamınca yeni bir çalışma şablonu/tablosu belirlendiği, buna göre KEK ve Eylem Planı hazırlık çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütüldüğü, daha somut maddelerden oluşması beklenen eylem planı üzerinde önemle durulduğu ve bunun özeti mahiyetinde KEK Protokolünün hazırlanmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Azerbaycan tarafından hazırlanan KEK taslak madde önerilerini içeren belge EK-1’de sunulmakta olup metne ilişkin görüşlerin ve Eylem Planına eklenmesinde yararlı görülen hususların Ek-2’de yer alan formatta 2 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine iletilmesi önem arz etmektedir.

Madde önerileri formu, EK-1 için tıklayınız.

Metne ilişkin görüşler ve Eylem Planına eklenmesinde yararlı görülen hususlar formu, EK-2 için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla