Türkiye-Bangladeş 5. Dönem KEK Mutabakat Zaptı Hakkında

Sayın Üyemiz;

 

TİM’den T.C. Ticaret Bakanlığına atıfla alınan bir yazıda, Türkiye-Bangladeş 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısının, 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Bahse konu Toplantı sonunda imzalanan 5. Dönem KEK Mutabakat Zaptı örneği ve gayri resmî tercümesi için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.