Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar, 27 Nisan 2023 Tarihli ve 32173 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer'de yayımlanarak Anlaşmanın iç onay süreci tamamlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.