Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla,

 

“Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” ile “Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşması’nın” 25 Haziran 2018 tarihinde imzalandığı ifade edilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, söz konusu Anlaşmalara dair iç onay süreçlerinin ülkemizde tamamlanarak, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın 25 Mayıs 2021 tarihli (Mükerrer) ve 31491 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı, bu kapsamda taraflarca iç onay süreçlerinin tamamlanmasına dair bildirimlerin yapılmış olduğu ve bahse konu Anlaşmaların 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

 

Resmî gazetede yayınlanan anlaşmaya ulaşmak için  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525M1-1.pdf linkine tıklayabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla.