Türkiye-Fas STA Ortak Komitesi Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Fas Sanayi, Ticaret ve Ekonomi Bakanı Moulay Hafid EL ALAMY'nin Fas'ın Türkiye için üretim ve ihracata yönelik bir yatırım platformu teşkil edebileceğini, firmalarımızın ürettikleri malları hem Fas pazarına sunabileceklerini hem de Fas'ın ABD gibi ülkelerle olan Serbest Ticaret Anlaşmalarından (STA) istifadeyle üçüncü ülkelere ihraç edebileceklerini, ancak, STA'nın halihazırdaki işleyişi devam ederse ticaret politikası araçları vasıtasıyla koruma tedbirleri uygulayarak Türkiye'den Fas'a yönelik ithalatı engellemeye devam edeceklerini hatta STA'yı iptal yoluna da başvurabileceklerini belirttiği bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca Faslı Bakan'ın yukarıda belirtilen kaygılarını paylaştığı, Sn. Bakanımız Ruhsar PEKCAN'ın STA'nın her iki ülkenin de yararına olacak şekilde güncellenebileceğini, ayrıca, Türk yatırımcılarına Fas yatırım ortamının tanıtılması amacıyla Türkiye ve Fas'ta birer Yatırım Forumu düzenlenebileceğini belirttiği ifade edilmektedir. Görüşme sonucunda, Türkiye-Fas STA'sının güncellenmesi konularının görüşülmesi amacıyla STA Ortak Komitesi'nin toplanarak konuyu değerlendirmesi ve Yatırım Forumu düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapılması kararlaştırıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, STA Ortak Komitesi Toplantısı'na hazırlık amacıyla, ilgili özel sektör temsilcilerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapılacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, konuya ilişkin varsa görüş ve önerilerin 12 Aralık 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine bildirmeleri gerekmektedir.

 Bilgilerinize sunarız