Türkiye-Fas STA Tadil Anlaşması Müzakereleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla, Fas ile ülkemiz arasında akdedilen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Fas'ın karşı karşıya kaldığını iddia ettiği dış ticaret açığının gözden geçirilmesi için ülkemiz ile Fas arasında yürütülen "Türkiye-Fas STA'sını Tadil Eden Anlaşma" müzakerelerinin halihazırda devam ettiği bildirilerek, bahse konu tadil anlaşması ekli listelerinde yer alacak ürünlerde Fas'ın ülkemiz ihraç ürünlerine yönelik olarak ilave vergi uygulamasının söz konusu olabileceği

belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Fas'a ihracat yapan firmaların, Fas'ın söz konusu vergi uygulamasını göz önünde bulundurmasının, önümüzdeki dönemde adı geçen ülkeye ihracatta bir aksama yaşanmamasını teminen önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.