Türkiye İnovasyon Haftası Kapsamında Türkiye İnovasyon Haritası

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ülkemizdeki ihracatçı firmalarımızın inovasyondaki durumunu daha detaylı ortaya koyabilmek amacıyla Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında Türkiye İnovasyon Haritasını oluşturmak üzere çalışmalara başlandığı bildirilmektedir.

Yazı devamında, bu program kapsamında özgün bir model olarak CISNAT- Corporate Innovation System and Network Analysis Tool kullanılarak ihracatçı firmalarımızın mevcut inovasyon kapasitesi ve performansı tespit edilebileceği, karşılaştırmalı analiz raporları oluşturulacağı ve inovasyon kapasitelerini iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirileceği aktarılmaktadır. Türkiye İnovasyon Haritası çalışması, ülkemizde inovasyonun yaygınlaşmasına, etkin politikaların geliştirilmesine ve inovasyonun geleceğine yol gösterici nitelikte olacaktır.

Bu kapsamda firmaların organizasyonel bilgilerine ve inovasyon kapasitesine yönelik 2 bölümden oluşan anket çalışmasına katılıma ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu anket çalışmasına turkiyeinovasyonharitasi.com/ linki üzerinden 27 Eylül 2023 tarihine kadar katılım sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.