Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Türkiye-Kazakistan KEK Toplantısı hazırlıkları çerçevesinde, Kazakistan’la imzalanacak KEK Protokolü ekinde yer alması planlanan önerileri belirlemek üzere Bakanlıklarınca yapılan çalışma neticesinde oluşturulan Ekonomik İşbirliği Eylem Planının (EK-1) Kazak tarafına iletildiği, diğer taraftan Kazak makamlarınca hazırlanan teklifinin madde önerilerinin (EK-2) belirlendiği ifade edilmektedir.

Kazakistan ile ilişkilerdeki güncel durum, ilgili ülkede yaşanan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi kapsamında eklerde yer alan Türkiye- Kazakistan Ekonomik İşbirliği Eylem Planı ve Kazak tarafı teklifi hakkında görüşlerin ve maddelere eklenmesinde yararlı görülen hususların [email protected] adresine iletilmesi önem arz etmektedir.

Eylem planı için tıklayınız.

Teklif madde önerileri için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla