Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan ilgili yazıda, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY ve Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Kubatbek BORONOV’un eş başbakanlıklarında 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bahse konu Eylem Planı’nda yer alacak önerilerin değerlendirilmesi amacıyla 17-18 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek hazırlık toplantısında ele alınmak üzere, Kırgızistan ile ilişkilerdeki güncel durum, ilgili ülkede yaşanan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi kapsamında Türkiye-Kırgızistan Ekonomik İşbirliği Eylem Planı ve Kırgız tarafı teklifi hakkında görüşlerin ve maddelere eklenmesinde yararlı görülen somut, uygulanabilir ve detaylı Eylem Planı faaliyet önerilerinin 17 Ekim 2019 Perşembe günü saat 12:00’ye kadar [email protected] adresine iletilmesi önem arz etmektedir.

Eylem planı için tıklayınız.

Teknik Toplantı Listesi için tıklayınız.

Eylem Planı Öneri Formu için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla