Türkiye-Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu'nun İlk Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden Ticaret Bakanlığı’na atıfla alınan bir yazıda, Türkiye - Ürdün Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) tesis edilmesi ile ikili işbirliği alanlarının ele alındığı Ortaklık Konseyi toplantılarının sonuncusunun 28-29 Eylül 2017 tarihlerinde Ankara'da düzenlendiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Türkiye - Ürdün STA'sının feshedilmesinin ardından iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere hukuki bir temel sağlamak üzere 1 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması imzalandığı; bu kapsamda kurulan Türkiye - Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) ilk toplantısının 8-9 Kasım 2022 tarihlerinde Amman’da düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede ilgili toplantıda görüşülmek üzere, 28-29 Eylül 2017 tarihinden bugüne ihracatçılarımız açısından kaydedilen önemli gelişmelerin; varsa sorunlar ve çözüm önerileri ile gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususların 10/10/2022 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.