Türkmenistan'a Doğrudan ve Transit Kargo Taşıma İşlemleri

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Mart 2020'den bu yana bütün dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının Türkmenistan’ı da etkilediği, ülkeye giriş-çıkış yapılan tüm sınır kapılarında ağır tedbirlerin devreye alınmış olduğu, halen bu uygulamalara devam edildiği, nakliye araçlarının ve şoförlerinin ülkeye girişine izin verilmediği ve taşımanın sadece temassız yöntem ile yapılmasına izin verildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Aşkabat Ticaret Müşavirliği’mizin Bakanlıklarına ilettiği yazıda, Türk şoförlerinin kullandığı çekicilerle Türkmenistan sınır kapılarına getirilen eşyalar veya eşyaları taşıyan yarı romörklerin Türkmen taşıma araçlarına aktarılarak ülke içine taşınmakta olduğu veya diğer sınır kapısına kadar transit edildiği bu şekilde yapılan temassız taşıma işlemleri dolayısıyla bazen yüklerin Türkmen şoförlerce ülke içinde ilgilisine teslim edilmediği veya eksik teslim edildiği, keza yarı romörklere zarar verildiği veya ödemelerde yaşanan bir sıkıntı veya başka bir nedenle eşyalara el konulduğu veya taşıma işlemi sırasında eşyaların çalındığı yönünde başvurular alındığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, ülkedeki koşullar nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve hukuki hakların korunmasını teminen lojistik sektöründe çalışan firmalarımızca Türkmen firmalarına yaptırılacak hizmetlere ilişkin kesinlikle yazılı sözleşme yapılması, ayrıca taşınan eşyalara ve taşıma araçlarına sigorta yaptırılması ve muhtemel olumsuz durumu ispat edici belgeleri ile muhatap olunan kişi ve firmaların iletişim bilgilerini temin etmelerinde fayda bulunduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.